Om Adventure Gavle

Vilka är vi?

Adventure Gavle är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som drivs utan vinstintresse. Allt överskott återinvesteras i våra verksamheter. Vi är organiserade som en ideell och en ekonomisk förening, och arbetar tillsammans i ett kooperativt format. Vi tror på viljan att ta sig framåt och att utvecklas, och det är vår övertygelse att alla har en önskan om att vara delaktig i samhället efter bästa förmåga.


Vem vänder vi oss till?

Vi riktar oss till dig som av olika orsaker har hamnat utanför den vanliga arbetsmarknaden. Vi erbjuder arbetsträning och meningsfull sysselsättning anpassat efter dina mål och förutsättningar. Bland annat har vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen för långtidsarbetslösa och dig som har varit sjukskriven under en längre tid.


Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Ditt deltagande är anpassat utifrån dina behov och omständigheter. Vi hjälper dig att hitta den balans som krävs för att du ska kunna jobba utifrån din egen bästa förmåga. Målet är att du ska kunna arbeta 100% av din förmåga och under så optimala omständigheter som möjligt. Du kan läsa mer om ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag) på Tillväxtverket


Vad kan vi erbjuda dig?

Vårt mål med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för dig som deltagare att utveckla din kompetens och nå självförsörjning. Vi har olika alternativ för att uppnå dessa mål. Dels har vi arbete i butik där alla får vara delaktiga i beslutandeprocessen och kan lära sig om återbruk. Vi driver även ett av Gävles största hunddagis, där du som vill kan utveckla så väl hundkunskaper som kundrelationer och mycket mer. Vi erbjuder även stöd och vägledning för de som har en ambition att starta eget företag. Stödet innebär att du får hjälp att gå från idé till färdigt företag. Vi hjälper dig med att göra en affärsplan, undersöka olika marknadsföringsalternativ m.m.


Läs mer om våra verksamheter


Adventure Gavle - Vi hjälper människor att växa